RiPro主题美化,主题侧边栏添加加群小工具

作者 : 刺猬源码 本文共977个字,预计阅读时间需要3分钟 发布时间: 2020-04-15 共707人阅读

第一步:

找到后台-外观-小工具-自定义HTML并将以下代码整体复制进去并保存,标题可自定义

<section class="mobanweb-jiaqun">
	<div class="mobanweb-jiaqun-small">
		<p>分享技术教程、精品源码<br> 共同学习,共同进步,共同成长!</p>
		<a href="//shang.qq.com/wpa/qunwpa?idkey=0efff701310d4918a0c78e786cf4125533949b3d0b470d0eec2df0861d116bea" class="btn mobanweb-jiaqun-btn-on" uk-toggle=""><i class="iconfont icon-qq"></i>QQ交流群</a>
		<div class="helper-thumb">
			<img src="https://mobanweb.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/image/2020021314534257.png" alt="哈米网络">
		</div>
	</div>
</section>

第二步:

找到wp-content/themes/ripro/assets/css/diy.css并将以下代码整体复制进去并保存

/*加群小工具*/
.mobanweb-jiaqun h5 {
  font-size: 16px;
  line-height: 1.4;
}
.mobanweb-jiaqun-small {
  padding: 15px;
}
.mobanweb-jiaqun p {
  max-width: 80%;
}
.mobanweb-jiaqun {
  letter-spacing: .5px;
}
.mobanweb-jiaqun .btn {
  font-size: 13px;
}
.mobanweb-jiaqun .btn i {
  margin-right: 3px;
}
.mobanweb-jiaqun .helper-thumb {
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 0;
}
.mobanweb-jiaqun-btn-on {
  color: #fff;
  background: #2c63ff!important;
  box-shadow: 0 3px 10px -1px #2c63ff!important;
  border: 0;
}
/*加群小工具*/

 


刺猬源码 » RiPro主题美化,主题侧边栏添加加群小工具

刺猬QQ交流群号多少?
363432
刺猬官方有技术支持吗?
有的,但技术支持是有偿服务哦,咨询右下角的在线客服吧!
下载的资源不能使用怎么办?
如果在本站下载的资源不能使用,一经确认可以联系在线客服退款。

发表评论

刺猬源码网,累计帮助1000+用户成功建站,为草根创业提供助力!

立即查看 了解详情