html5手机端仿微信支付输入金额代码

作者 : 小刺猬 本文共1006个字,预计阅读时间需要3分钟 发布时间: 2020-08-4 共631人阅读

html5手机端仿微信支付输入金额代码

一款html5手机移动端仿微信支付输入消费金额输入付款代码。

js代码

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script>
	$(function(){
		
		//填写信息
		$('.infor-sub').click(function(e){
			$('.layer').hide();
			$('.form').hide();
			e.preventDefault();		//阻止表单提交
		})
		// 监听#div内容变化,改变支付按钮的颜色
		$('#div').bind('DOMNodeInserted', function(){
			if($("#div").text()!="" || $("#div").text()>'0'){
				$('.submit').removeClass('active');
				$('.submit').attr('disabled', false);
			}else{
				$('.submit').addClass('active');
				$('.submit').attr('disabled', true);
			}
		})
		$('#div').trigger('DOMNodeInserted');
		
		$('.shuru').click(function(e){
			$('.layer-content').animate({
				bottom: 0
			}, 200)
			e.stopPropagation();
		})
		$('.wrap').click(function(){
			$('.layer-content').animate({
				bottom: '-200px'
			}, 200)
		})
		
		$('.form_edit .num').click(function(){
			var oDiv = document.getElementById("div");
			oDiv.innerHTML += this.innerHTML;
		})
		$('#remove').click(function(){
			var oDiv = document.getElementById("div");
			var oDivHtml = oDiv.innerHTML;
			oDiv.innerHTML = oDivHtml.substring(0,oDivHtml.length-1);
		})
	})
</script>
VIP免费 永久VIP免费

已有0人支付


刺猬源码 » html5手机端仿微信支付输入金额代码

刺猬QQ交流群号多少?
363432
刺猬官方有技术支持吗?
有的,但技术支持是有偿服务哦,咨询右下角的在线客服吧!
下载的资源不能使用怎么办?
如果在本站下载的资源不能使用,一经确认可以联系在线客服退款。

发表评论

刺猬源码网,累计帮助1000+用户成功建站,为草根创业提供助力!

立即查看 了解详情